Skip to main content

Mohammad Rona

Om Moderaterne

MODERATERNE vil bryde den fastlåste blokpolitik - og insistere på indhold, ikke form.

Vi vil udfordre ’sådan-plejer-vi-at-gøre’ og foreslå balancerede forslag til forandringer, der både gør Danmark stærkere - og samtidig øger muligheden for, at hver enkelt dansker kan leve et harmonisk liv på egne præmisser; forfølge egne drømme og indløse det fulde potentiale – uagtet herkomst og sociale grundvilkår.

Mod til forandring

MODERATERNE indser, at en ny skillelinje – på tværs af den traditionelle højre- og venstreskala – forringer mulighederne for at give et bedre land videre til næste generation.

Hvor det tidligere handlede om individ over for stat og balancen mellem frihed og fællesskab, handler det nu om balancen mellem nation og omverden, viljen til forbedringer op mod trygheden ved at undgå forandringer og om åbenhed over for lukkethed.

Det er ikke sort-hvidt, men dog en ny og definerende skillelinje, der går ned gennem begge traditionelle blokke. Stilstand eller forandring? MODERATERNE har mod på forandringen.

Ingen rød eller blå agenda.
Men sund fornuft

Vi mangler et parti, som reelt set kan kalde sig for et midterparti, altså hvor politikken ikke bærer præg af en rød eller blå agenda, men af sund fornuft, som kan gavne den enkelte dansker i hverdagen.
I den forbindelse tror jeg at, Moderaterne kan være med til at give de mange vælgere en stemme i dansk politik - Det vil jeg kæmpe for.

Mohammad Rona
Head of Support & After sales, OnlinePOS
Aalborg