Skip to main content

MOHAMMAD RONA

Vi mangler stadig arbejdskraft.

Problemet er ikke forsvundet trods politisk hårdknude

Har vi helt glemt, at vi stadig mangler arbejdskraft? Alle talte om det inden krigen i Ukraine, men man løste ikke problemet.

Et af vinterens helt store emner var Danmarks akutte behov for at få tilført ekstra arbejdskraft. Alene på tre måneder i efteråret gik de danske virksomheder glip af 35 milliarder kroner grundet manglen på kvalificeret arbejdskraft. 35 milliarder kroner, som kunne have skabt vækst i Danmark og bidraget til den danske statskasse. Vores virksomheder og velfærdssamfund går stadigvæk glip af vigtige ressourcer hver eneste dag, fordi Christiansborg er gået i hårdknude og tilsyneladende har givet op på at løse problemet. Det kan vi ikke se os tilfredse med.

Udenlandsk arbejdskraft løftede i 2020 Danmarks bruttonationalprodukt med omtrent 200 milliarder. Det er derfor oplagt at spørge sig selv, hvorfor regeringen har valgt at se sig tilfredse med en aftale, som ikke kan vedtages i Folketinget. For os er det tydeligt, at det skyldes, at der er gået klassisk blokpolitik i forhandlingerne. Begge sider har tegnet sig op i et hjørne og risikerer at tabe ansigt ved at indgå et kompromis, og derfor ønsker ingen at tale om problemet. Men et problem går ikke væk, bare fordi vi ikke taler om det.

Vi erkender, at den tragiske krig i Ukraine har ændret meget, herunder situationen på det danske arbejdsmarked. Danmark står til at modtage mange tusinde flygtninge fra Ukraine, der har behov for at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Vi opfordrer derfor regeringen til at lave en plan for, hvilke stillinger de ukrainske flygtninge forventes at have kompetencer til at kunne udfylde. På den måde får vi et frisk overblik over, om der stadig er akut behov for kvalificeret arbejdskraft, eller om vi har de rette ressourcer, men blot mangler at få dem sat i spil. En sådan aktiv stillingtagen til problemet med manglende arbejdskraft står i skærende kontrast til den nuværende stilhed fra regeringen.

Løsningen er ikke at blive ved med at fortie problemet. Løsningen er, at regeringen dropper det politiske spil, trækker i arbejdstøjet og sørger for, at de danske virksomheder får den arbejdskraft, de har brug for.

Information

Du kan læse læserbrevet hos Information

Ingen rød eller blå agenda.
Men sund fornuft

Vi mangler et parti, som reelt set kan kalde sig for et midterparti, altså hvor politikken ikke bærer præg af en rød eller blå agenda, men af sund fornuft, som kan gavne den enkelte dansker i hverdagen.
I den forbindelse tror jeg at, Moderaterne kan være med til at give de mange vælgere en stemme i dansk politik - Det vil jeg kæmpe for.

Mohammad Rona
Head of Support & After sales, OnlinePOS
Aalborg